lördag 4 februari 2017

Bogar som sticker ut

Den där bogen som sticker... en svår nöt att knäcka. Men hur funkar det egentligen i hästens kropp?

Det vanligaste felet man gör här är att tränga med yttertygeln... och ibland använder till och med ryttaren sin ytterskänkel långt fram för att att få hästen att vända... Detta är ett gravt fel.
Inte minst för att ryttaren hamnar helt fel med sin höft i vändningen och därmed fel i sin tyngdpunkt.

Först måste man fråga sig- varför går bogen ut/in på det böjda spåret? Jo för att hästen vill göra sig "rak" och trycker in/ut bakdelen och bogen går ut/in. Låt säga att vi är på voltspåret. Vi vill att hästen ska böjas efter volten. Bogen ska då något ut och bakdelen något in - hals och huvud på linjen vi rider.

I ena varvet låt säga höger varv vill hästen gå med bogen till vänster och bakdelen till höger. Detsamma vill den göra i vänster varv alltså tippa in med bogen och gå ut med bakdelen.
Samma problem yttrar sig på olika sätt i de olika varven.

Hästen är alltså kort i musklerna runt höger bog-hals-nacke hela höger sida. Därför vill man under den lösgörande fasen stretcha dessa korta muskler dvs förmå hästen att gå med bogen till höger och bakdelen till vänster för att få den korta högersidan att bli "lång". Motsatt i höger varv där hästen vill ut med bogen måste jag först och främst kunna rida hästen till stödet på bägge tyglar- hästen får inte "släppa" högertygeln utan jag måste kunna driva den med vänster skänkel till höger tygel och vice versa.

När hästen suger tag i högertygeln kommer den att följa ett ledande innertygeltag (dvs inte bara böja huvud och hals in)  och jag kan då placera hästens framdel var jag vill ha den. Men jag måste driva hästen till den tygeln.

Var bogen är beror såklart var hästens övriga kropp befinner sig och hur ryttaren lägger sig vikt. Ju mer lösgjord hästen är i sina bogar - ju mer kan jag placera bogen i förhållande till bakdelen- utan att låsa hästen i yttertygeln.

Genom att bogarna blir lösgjorda blir hästen mer bogfri och frambenen lämnar plats åt bakbenen. -vilket leder till ett ökat påskjut. Genom att man kan placera hästens framdel förhållande till bakdelen blir hästen här rakriktad. Det betyder också att den hamnar i bättre balans och blir mer genomsläpplig. Härifrån kan man utveckla hästens schvung. När hästen nu är i balans- rakriktad med schvung kan vi samla hästen och utveckla bärkraft.

Detta är anledningen till att måste lösgöra för att kunna rakrikta! Att lösgöra bogar och höfter är helt avgörande för att utveckla påskjut- utan påskjut ingen rakriktning och än mindre samling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade